About soroush akrami

بهترین مرکز مشاوره خانواده در تهران

همه ی ما از کودکی با مسائل گوناگونی در خانواده روبرو بودیم و هرچه بزرگتر شدیم این مشکلات بخاطر عدم توجه و نداشتن آگاهی در مورد اهمیت مشاوره خانواده در درونمان ریشه کرد. حالا اصلا باید بدونیم کی ، چه زمانی و چرا باید به مشاورخانواده مراجعه کنه.بهترین مرکز مشاوره خانواده در تهران و شهرستان […]

0 دیدگاه