دکتر فرزانه محمدی
دکتر فرزانه محمدی
مدیر و موسس کلینیک روان آگاه
دکترای تخصصی روانشناسی
دکتر آرش جدیری اسلامی
دکتر آرش جدیری اسلامی
متخصص روانشناسی و روانپزشکی
دکترای تخصصی روانشناسی و روانپزشکی
دکتر حمید آزادی ریکنده
دکتر حمید آزادی ریکنده
مشاور تحصیلی و شغلی
دکترای تخصصی مدیریت
دکتر صدیقه ناقل
دکتر صدیقه ناقل
نوروفیدبک
دکترای علوم اعصاب شناختی
دکترشکوفه عسگری
روانشناس کودک و نوجوان
دکترای تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان
دکتر عارفه عرب
زوج درمانگر و مشاور خانواده
دانش پژوه دکترای مشاوره خانواده
دکتر بهاره سادات شیروانی
رواندرمانگر تحلیلی (روانکاو)
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دکتر شیوا ابراهیمی
سکس تراپیست
کارشناس ارشد و درمانگر اختلالات جنسی
فلوریا مارابی
مشاور تحصیلی و کنکور
دارای مدرک مشاوره تحصیلی
میرسعید رضایی
روانشناس بالینی ، مشاوره ترک اعتیاد ، سکس تراپ
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی