بهاره سادات شیروانی

تخصص

روان درمانگر تحلیلی(روانکاو)

هزینه مشاوره برای ۴۵ دقیقه ۲۰۰ هزار تومان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بهاره سادات شیروانی

سال تولد : ۱۳۵۲

فارغ التحصیل : کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تخصص : رواندرمانگر تحلیلی (روانکاو)

دوره های تخصصی : 

گذراندن دوره های آموزشی رواندرمانی پویشی و تحلیلی (روانکاوی) شامل :
رشد شخصیت و آسیب شناسی روانی، ارزیابی و تشخیص و درمان با رویکرد روانکاوی کلاسیک و روابط ابژه و دریافت سوپرویژن تحلیلی از سال ۱۳۹۱تا کنون بیش از ۴۰۰۰ ساعت

دریافت درمان روانکاوی شخصی از سال ۱۳۹۲ تا اکنون

دوره آسیب شناسی روانی شامل: مصاحبه تشخیصی، دوره نشانه شناسی و تشخیص افتراقی ، سبب شناسی اختلالات روانی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان-انستیتو روانپزشکی تهران و انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

دوره رواندرمانی اختلالات روانی بر اساس رویکرد CBT: دوره درمان شناختی رفتاری CBT (مقدماتی و پیشرفته) به مدت ۱۰۰ ساعت ، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان-انستیتو روانپزشکی تهران و انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

دوره سوپرویژن درمان اختلالات اضطرابی با رویکرد درمانی شناختی- رفتاری CBT در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان-انستیتو روانپزشکی تهران

دوره خانواده درمانی (مقدماتی و پیشرفته) به مدت ۷۰ ساعت و مشاوره قبل از ازدواج، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان-انستیتو روانپزشکی تهران و انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

دوره رواندرمانی کودک با رویکرد CBT و کارگاه فرزندپروری ، در مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری و انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران شعبه خراسان رضوی

کارگاه آموزشی روش شناسی پژوهش در معنویت و سلامت معنوی و کارگاه آموزشی آشنایی با انواع مداخلات معنوی-مذهبی در رواندرمانی و مشاوره، در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان-انستیتو روانپزشکی تهران
دوره آموزش عالی آزاد با عنوان مربیگری مهارتهای ازدواج، موسسه آموزش عالی آزاد مدت بر اساس مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دوره تربیت مربی مهارتهای زندگی در جهاددانشگاهی دانشگاه تهران

چاپ مقاله روشهای درمانی موثردر درمان اختلال دوقطبی،فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی