دکتر حمید آزادی ریکنده

دکتر حمید آزادی ریکنده

تخصص

دکترای تخصصی مدیریت/مشاور تحصیلی و شغلی

هزینه مشاوره برای ۴۵ دقیقه ۲۵۰ هزار تومان

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای دکتر حمید آزادی ریکنده

دکترای تخصصی مدیریت
دانش آموخته دانشگاه تهران با رتبه برتر
«مشاور تحصیلی و شغلی»
با ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته به بیش از ۳هزار داوطلب کنکور سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری

با ۱۲ سال سابقه تدریس دانشگاهی
و بیش از ۱۵ سال سابقه مشاوره تحصیلی و شغلی

مولف ۴۲ عنوان کتاب و مقاله علمی در سطح ملی و بین المللی

مدیر، مجری و ناظر چندین طرح تحقیقاتی و مطالعاتی به سفارش سازمان های دولتی

مدرس و پژوهشگر برتر سال

عضو هیات تحریریه و داور مجلات و فصلنامه های معتبر

عضو شورای سیاستگذاری و عضو کمیته علمی چندین کنفرانس معتبر ملی و بین المللی

مشاور برگزیده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حوزه مشاوره تحصیلی و شغلی در بین بیش از چهارهزار مدرس