فرهاد محمدی

دکتر فرهاد محمدی

تخصص

هیپنوتراپ

هزینه مشاوره برای ۴۵ دقیقه ۳۰۰ هزار تومان

رزومه آقای دکتر فرهاد محمدی

دوره مربیگری مهارتهای زندگی

دوره مربیگری مهارت های زندگی کودک ونوجوان

دوره جامع درمانگری با رویکرد شناختی رفتاری

دوره جامع درمانگری با رویکردشناختی رفتاری کودک

دوره پرورش هوش های چند گانه در کودکان مبتنی بربازی های آموزشی

دوره تفسیر نقاشی کودک

دوره تشخیص ودرمان مشکلات جنسی

دوره مشاوره اعتیاد(مصاحبه بالینی_مشاوره انگیزشی_ماتریکس_مهارتهای باتوانی وآموزش خانواده)

دوره کاربرد هیپنوتیزم در مداخلات روان شناختی

دوره کامل هیپنوتیزم بالینی

زیرنظر دکتر عنایت شهیدیEMDRدوره

دوره منابع متفاوت فرهنگی هیپنوتیزم زیرنظر پروفسورکلمنت

دوره هیپنوتیزم تکنیکهای ارتباطات اریکسونی در دندانپزشکی زیرنظر دکتر ایمیت

دوره هیپنوتیزم درمانی در اختلالات روان تنی درد زیرنظر پروفسورچارلوت ویلر

دوره هیپنوتیزم درمانی اریکسونی درمحوریت آسیب های روانشناختی محیط کارزیرنظر دکتر کلودیا

دوره هیپنوتیزم درمانی چینی زیرنظر پروفسورجی یانگ

دوره هیپنوتیزم درد درکودکان زیرنظر دکتر هلتز

دوره موانع فرهنگی هیپنوتیزم درمانی زیرنظر دکترمارتیروز

دوره جامع چالشهای ملاقات کودکان بیش فعال در هیپنوتیزم درمانی زیرنظر پروفسور پینگ

زیرنظر پروفسورکالزOcd  هیپنوتیزم درمانی در بیماران

۸۰ساعت ازدانشگاه علامهCbt دوره جامع

دوره جامع زوج درمانی سیستمی و زوج درمانی شناختی رفتاری

دوره مشاوره قبل از ازدواج

دوره طرحواره درمانی

دوره جامع درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد

دوره درمان متمرکز بر شفقت

دوره جامع تربیت درمانگرکودک ونوجوان بارویکرددلبستگی محور

دوره مصاحبه بالینی ومصاحبه تشخیصی

دوره فنون وتکنیکهای تنظیم هیجان

دوره جامع آموزش روانپویشی کوتاه مدت

دوره روان درمانی پویشی(اگزیستانسیال)

دره تشخصیص ودرمان اختلالات اضطرابی و افسردگی

دوره فنون وتکنیکهای ذهن آگاهی(مایندفولنس)

دوره زوج درمانی هیجان مدار

دوره جامع تربیت مشاوره تحصیلی

دوره جامع تربیت درمانگر کودک و نوجوان

دوره جامع زوج درمانی و خانواده درمانی پیشرفته

دوره آسیب شناسی سوپرایگو

دوره روایت درمانی

دوره منتالیزیشن

دوره تکنیک کاربابیماران مقاوم

دوره کامل عملی رل پلی مصاحبه تشخیصی

دوره آموزش انجام آزمون های روانی وتست های شخصیتی

دوره مداخلات در بحران (خودکشی وبلایا)

دوره پیشرفته مهارتهای زندگی کودک و نوجوان

دوره فرزند پروری کودک ونوجوان

دوره مداخلات در درمان سوگ

دوره پیشرفته مهارتهای زندگی بزرگسال

دوره آسیب شناسی وشخصیت شناسی بارویکرد پویشی_تحلیلی

دوره رویکردهای مبتنی بربخشش

SCiENCE BEAM  ازELEMENTARY NEUROFEEDBACKدوره جامع و بین المللی

SCiENCE BEAM  ازTDCS دوره جامع بین المللی