شیوا ابراهیمی

تخصص

سکس تراپیست

هزینه مشاوره برای ۴۵ دقیقه ۳۰۰ هزار تومان

کارشناس ارشد و درمانگر اختلالات جنسی(سکس تراپیست)

عضو سازمان نظام پزشکی ایران
ارائه مقاله در کنگره بین المللی پزشکی شخصی
سخنران برتر در کنگره بین المللی تولید مثل و ناباروری
کسب مقاله برتر در کنگره بین المللی ژنتیک ایران و آلمان
درمانگر و پژوهشگر اختلالات جنسی و روابط زناشویی
دوره های آموزشی گذرانده شده:
_ بازنگری نگرش جنسی درمانگران _ SAR دانشگاه علوم پزشکی تهران
_ غنی سازی روابط زناشویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
_ مصاحبه بالینی در مشکلات جنسی با مدل PLISSIT دانشگاه علوم پزشکی تهران
_ تشخیص و درمان اختلالات ارگاسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
_ دوره جامع تخصصی سکس تراپی جهاد دانشگاهی تهران
-دوره جامع تشخیص و درمان دردها و مشکلات لگنی، واژینیسموس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی