فلوریا مارابی

تخصص

مشاور تحصیلی

هزینه مشاوره برای ۴۵ دقیقه ۲۰۰ هزار تومان

فلوریا مارابی مشاور تحصیلی

فلوریا مارابی

سال تولد : ۱۳۶۹

فارغ التحصیل : مشاوره شغلی و تحصیلی

تخصص : مشاوره تحصیلی

  • مشاور ویژه موسسه قلم چی
  • مدیر آموزشگاه دخترانه آریانا و مشاور تحصیلی
  • مشاور ویژه تحصیلی موسسه سنجش و دانش
  • مدیر مرکز مشاوره آرمان
  • مدیر وموسس پانسیون مطالعاتی تصمیم

مدرک مشاوره تحصیلی