فهیمه علی محمدی

فهیمه علیمحمدی

تخصص

روانشناس کودک

هزینه مشاوره برای ۴۵ دقیقه ۳۰۰ هزار تومان

دوره آموزش والدین کودکان مبتلابه آسپرگر

دوره نوروفیدبک وکاربردآن دراختلال بیش فعالی

دوره تربیت مربیگری مهارت های زندگی

دوره آموزش فلسفه برای کودکان

دوره ارزیابی و تشخیص بالینی

دوره رفتاردرمانی شناختی

دوره آموش روان درمانی کودک

دوره طرحواره درمانی

دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی_رفتاری

دوره آموزش مدیریت خشم برای کودکان بامشکلات رفتاری

دوره مداخله زود هنگام درتحول کودکان ازتولدتا۵سالگی

دوره درمان مبتنی برپذیرش وتعهد

دوره آسیب شناختی شخصیت

دوره طرحواره درمانی برای کودک و نوجوان

دوره پرورش کودک خودیادگیرنده

دوره رویکرد آموزشی والدورف

دوره سوپرویژن طرحواره درمانی

دوره کارورزی