میرسعید رضایی

عنوان

روانشناس بالینی

هزینه مشاوره برای ۴۵ دقیقه ۳۰۰ هزار تومان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

آقای میر سعید رضایی

سال تولد : ۱۳۶۶

فارغ التحصیل : کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات

تخصص : روانشناس ، درمانگر اختلالات روانشناختی ، درمانگر اعتیاد ، سکس تراپ

 

دکتر میر سعید روانشناس دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران از ۹۴ تا به امروز ، وی سابقه درمانگری اعتیاد بین سال های ۹۴ تا ۹۷ می باشد و همچنین تدریس کننده کارگاه های مهارت زندگی بین سال های ۹۲ تا ۹۴ بوده اند و مقالات متعددی در زمینه خودکشی، اعتیاد، اضطراب و خشونت های خانگی ارائه داده اند.

ایشان تقدرنامه های متعددی دریافت نموده اند که مهمترین آنها از واحد سلامت روان وزارت بهداشت به عنوان روانشناس برگزیده سال ۱۳۹۶ و تقدیرنامه برای مداخله بحران پلاسکو را می توان نام برد.

مدارک تخصصی