درباره روان آگاه

کلینیک و مرکز مشاوره روان آگاه با مجوز رسمی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و تحت نظر سازمان بهزیستی کشور به مدیریت خانم دکتر فرزانه محمدی در حال فعالیت در زمینه روان شناسی و روان درمانی و مشاوره می باشد .

جدیدترین مقالات روانشناسی