20 خرداد, 1400

روان درمانی پویشی چیست

انواع مختلفی از روان درمانی پویشی وجود دارد که بیشتر آنها در نهایت از احکام اساسی روانکاوی گرفته می شوند. اما روان درمانی پویشی چیست و چه کاربردی دارد؟

روان درمانی پویشی به چه معنا است؟
روان درمانی پویشی چه هدفی را دنبال می کند؟
چند نوع روان درمانی پویشی داریم؟
روان پویشی چیست؟
درمان روان پویشی چگونه است؟
رویکرد روان پویشی
روان پویایی چیست؟

رویکرد اساسی اکثر روان درمانی ها را می توان در سه اصل اساسی نظری دنبال کرد:

۱- رفتار انسان عمدتا توسط ملاحظات عاطفی برانگیخته می شود اما یک بینش و درک عمیق از خودمان برای اصلاح و کنترل چنین رفتاری لازم است.
۲- به طور معمول بخش قابل توجهی از احساسات انسانی برای آگاهی یا درون نگری شخصی در دسترس نیست ، زیرا ریشه در ناخودآگاه داشته و زیر سطح آگاهی قرار دارد.
۳-هرفرایندی که باعث آگاهی فرد نسبت به درگیری ها و تنش های عاطفی که در ناخوداگاه ش اتفاق افتاده است بشود ، منجر به افزایش آگاهی و ثبات و کنترل عاطفی می گردد.

روان درمانی پویشی چیست؟

روان درمانی پویشی چیست؟

روان درمانی پویشی به معنای پویایی روان یا “ذهن در حرکت” است و بر اساس اصل پویایی روان، عناصر پویای موجود در ناخودآگاه، افکار و احساسات و رفتارهای خودآگاه را تحت تاثیر قرار می دهند. بعبارت دیگر نوعی از روان درمانی که بر اساس اصل پویایی روان بنا شده باشد را روان درمانی “پویشی” یا “تحلیلی” می نامند.

در ترجمه متون روان درمانی به زبان فارسی، معمولا برای واژه Dynamic Psychology از معادل “روان درمانی پویشی” و نیز ” روان درمانی پویا” استفاده می گردد و برای Psychodynamic از کلمه “روانپویشی” و گاهی اوقات از ” روان پویا” استفاده می کنند.

فروید اصطلاح dynsmic را از علوم قرن نوزدهم و به خصوص فیزیک، ترمودینامیک و دینامیک آن موقع به کار گرفت. در حقیقت، علم دینامیک (dynamics) از علم فیزیک مشتق شده است که به پویایی بین نیروهای مختلف می پردازد.

فروید، روان، ذهن و شخصیت انسان را سیستمی از “انرژی روانی” می داند که بر مبنای همان اصول و قوانین موجود در دیگر سیستم های انرژی، مانند اصل پاینده بودن انرژی، کار می کند. با این توضیحات، هدف Psychodynamic خودآگاهی مشتری و درک تأثیر گذشته بر رفتار فعلی است.

 

اهداف روان درمانی پویشی چیست؟

روان درمانی پویشی از روانکاوی مشتق شده است. درمانگر روان پویشی بصورت فعالانه تر درگیر بیمار می شود و از نظر هیجانی، بیشتر با حالت های عاطفی بیمار هم نوایی می کند، تصویر او شبیه تصویر درمانگر منفعلی نیست که صورت سنگی دارد، وقتی لازم و مفید باشد، درمانگر پویشی پرحرف است و به سهم خود در این مورد که بیمار او را چطور ادراک می کند توجه دارد.

ویژگی های روان درمانی پویشی طبق تعریف مفهوم سازی فوناگی به این شکل است : مجموعه ای از روان درمانی ها که به طور اختصاصی و عمومی برای اختلالات مختلف و متنوع طراحی شده است و نسبت به ذهنیت انسان و چگونگی تعامل روابط فرد با محیط بیرونی و درونی درکی موشکافانه دارد.

این نوع از درمان دارای طیفی از مداخلات است که یک طرف آن مداخلات حمایتی و همدلانه است و طرف دیگر آن مداخلات ابرازگرانه، بیانی و یا تعبیری است. این نوع درمان به تعارضات ناخودآگاه، بازنمایی های درونی در رابطه ها، معناهای فردی، خاص و پیچیده که متصل به تجارب هستند، می پردازد.

روان درمانی پویشی

انواع روان درمانی پویشی

روان درمانی پویشی بلندمدت :

جلسات در این روش درمانی مانند روانکاوی، طولانی تر بوده و میزان اثربخشی آن همچون روانکاوی می باشد. امروزه از این روش برای برخی مشکلات سطحی تر با تعداد جلسات کمتر استفاده می شود.

روان درمانی پویشی کوتاه مدت:

روان درمانی پویشی کوتاه مدت، از سنت روانکاوی برآمده است. بینش های اساسی و قوانین فرضی آن، بدون کشفیات تاریخ ساز فروید میسر نمی شده است. این روش درمانی به علت طولانی بودن درمان روانکاوی، به وجود آمد که میتواند برای برخی ازموارد اختلالات روانرنجوری ، طول دوره درمان را کوتاه تر کند.

اینکه می گویند روان درمانی پویشی کوتاه مدت از بهترین جایگزین ها برای روانکاوی است، کاملا روایتی غیرعلمی است. تحقیقات نشان می دهد که این درمان، در گروه خاصی از بیماران مبتلا به اختلالات نوروتیک می تواند درمان خوبی باشد. محدوده این گروه بیماران به طور کامل بررسی نشده است.

 

روان پویشی چیست

روان پویشی چیست؟

روان پویشی چیست؟آیا تا بحال به این موضوع فکر کرده اید که چطور این فردی شده اید که الان هستید؟مطمئنا همه ی ما تجربیات زیادی داشته ایم و با تاثیراتی که از دیگران گرفته ایم هویت امروزمان را شکل داده ایم اما این تمام چیزی نیست که منجر به تشکیل هویت و شخصیت امروز ما شده، بحث فراتر از اینهاست.اصطلاح روان پویشی یا سایکوداینامیک به یک نظریه واحد اشاره نمی کند بلکه مجموعی از نظریه های روانشناسی است که دیدگاه روان پویایی دارند.نتیجه این نظریه ها نشان می دهد که شخصیت فرد بر اساس تجربیاتی که در کودکی داشته و انگیزه ها و خواسته های ناخودآگاه او شکل گرفته است.

اگر از نظریه های روان پویشی برای بررسی علت یکسری جنایات خشونت بار استفاده کنید احتمالا به این نتیجه خواهید رسید که آن شخص در کودکی تجربه های منفی و خشونت آمیز زیادی داشته و همین باعث شده که فرد بصورت ناخودآگاه تمایل به آزار رساندن به دیگران داشته باشد که در نهایت این خواسته ناخودآگاه به یک تمایل آگاهانه تبدیل می شود.

درمان روان پویشی چیست؟

درمان روان پویشی یا سایکوداینامیکی نوعی از درمان است که مبتنی بر دیدگاه مراجعه کننده می باشد.روش های درمانی دیگر روی کاهش یا از بین بردن علائم کار میکند اما روان پویشی به بررسی نیازها و خواسته های درونی مراجع میپردازد.

درمانگران روان پویشی به بیماران کمک می کنند تا الگوهای احساسات، افکار و باورهایشان را که در دوران کودکی شکل گرفته پیدا کنند چراکه آنها روی رشد و عملکرد روانی شان تاثیر گذاشته است.

رویکرد روان پویشی

رویکرد روان پویشی

رویکرد روان پویشی شامل تمام نظریه های روانشناسی است که معتقد است عملکرد انسان ها بر مبنای تعامل، انگیزه ها ، نیروهای درونی افراد بویژه ناخودآگاه شکل می گیرد.این رویکرد بر تفکر ناخوداگاه(مثلا آرزوها و ترس هایی که ما بطور کامل از آن آگاهی نداریم)، تضاد بین انگیزه های بیولوژیکی و خواسته های جامعه، تجربیات خانوادگی اولیه و …متمرکز شده است.

فروید که از پیشگامان رویکرد روان پویشی بود این نظریه را مطرح کرد که فعالیت های ذهنی ما عمدتا بصورت ناخودآگاه است که منجر به یک رفتار خاص می گردد.در واقع آسیب هایی که ما در دوران کودکی خود دیده ایم به ضمیر ناخودآگاه ما منتقل شده و در بزرگسالی منجر به اختلالات روانی می گردد.

رویکرد روان پویشی به ما کمک می کند که از شر آن خاطرات و تجربیات بد دوران کودکی که باعث ایجاد مشکلات شخصیتی امروز ما شده خلاص شویم.

آیا تابحال کاری کرده اید که منطقی نباشد؟ مثلا با اینکه می دانستید که باید برای امتحان درس بخوانید ولی آنرا برای آخر وقت گذاشته اید.یا فردی را که دوست دارید و به او حس عاشقانه دارید را می بینید اما بجای اینکه به سمتش بروید فرار می کنید و بعدا از اینکار خود پشیمان می شوید.رویکرد روان پویشی شخصیت میتواند علت این دست کارهای غیر منطقی را به ما بگوید.

روان پویایی چیست؟

روان پویایی چیست؟

نظریه روان پویایی چیست؟نظریه روان پویایی در اصل یک نظریه شخصیت بود که توسط فروید بوجود آمد و در مددکاری اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت.این نظریه به بررسی رفتار و انگیزه انسان بر اساس نیروهای خودآگاه و ناخوداگاه و تاثیر متقابل بین اینها می پردازد.فروید بر این عقیده بود که رفتارهای انسانی را می توانیم با فرآیندهای درون روانی و الگوهای بین فردی نااگاهانه و بر مبنای تجربیات دوران کودکی فرد توصیف کنیم.در واقع روان پویایی می گوید که نیروهای خارج از آگاهی فرد علت برخی از رفتارهای خاص افراد را توضیح می دهند.امروزه نظریه روان پویایی یک نظریه یکپارچه نیست بلکه از نظریه ها، مدل ها و طرحواره های متعدد مربوط به رشد انسانی، آسیب شناسی روانی و تکنیک بالینی تشکیل شده است.

تفاوت نظریه روان پویایی با سایر روش های درمانی این است که در مان های دیگر برای کاهش یا بهبود علائم یک مشکل مثل اضطراب و … کار می کنند اما این نظریه بطورت جزئی تر به بررسی این مشکل می پردازد.یعنی چه؟ یعنی ریشه ایجاد این مشکل ، انگیزه، خواسته ها و نیازهایی که باعث آن می شود را بررسی می کند.

روان درمانی

پاسخ دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.